Leer zwemmen in een week

Leer zwemmen in een week

Voor aanvang van de daadwerkelijke cursus wordt er door het maken van een niveau scan een individueel lesplan gemaakt. Dit lesplan geeft de te realiseren leerdoelen van de deelnemer of deelneemster weer. De lessen worden gekenmerkt doordat er naast situatief ook in in zeer kleine groepjes van minimaal 2 en maximaal 5 leerlingen, 2 lesmomenten per dag van elk 1 uur, instructie wordt gegeven. Deze zeer kleine groepen garanderen een zeer persoonlijk en intensief contact tussen instructie team en leerlingen.

Elke zwemweek wordt afgesloten met het behalen van een niveaupaspoort. De normering is direct afgeleid van de normering die de Nationale Raad Zwemdiploma's hanteert. Indien het niveau gelijk is aan de eindtermen van het NRZ-A diploma, dan zullen we de cursus uiteraard afsluiten met het afnemen van de zwemtest behorend bij dat diploma.

Met het niveaupaspoort kunt u bij uw huidige zwemschool of bij de zwemschool die u na deze cursus bezoekt veelal zonder wachten instromen.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven over deze zwemcursus? Neemt u dan contact op met:


Zodra u zich heeft ingeschreven bij een Roompot Zwemschool, krijgt u een enveloppe thuisgestuurd met daarin de volgende informatie:
  • Uw persoonlijke debiteurennummer.
  • De machtigingskaart. U machtigt hierbij Roompot Zwemschool om alle lesgelden, die wij vooraf factureren, na 3 weken automatisch te incasseren. U heeft dan altijd de gelegenheid om binnen die 3 weken te reclameren mocht de factuur naar uw mening onjuist zijn.
  • Zodra het bedrag op onze rekening staat en de machtigingskaart binnen is, zal de zwemschool de gegevens invoeren op de definitieve wachtlijst.
  • U kunt bij de zwembaden informeren naar uw plaats op de wachtlijst.

Website realisatie door SeeMeOnline